საცხოვრებელი კორპუსი

შესრულებული სამუშაოს ჩამონათვალი

  • ფასადის ლესვითი სამუშაოები
  • სადარბაზოს მოპირკეთება კერამიკული ფილით
  • სადარბაზოს სამღებრო სამუშეობი
  • 82 ბინის ელექტროობის სამუშაოები, გაჯით ლესვითი სამუშაეობი, იატაკის მოჭიმვითი სამუშაოები,
  • ფასადის ტრავერტინით მოპირკეთბა

Download Project Overview