სასტუმრო “მგზავრები”

შესრულებული სამუშაოს ჩამონათვალი

  • ფასადის დათბუნებადა XPS-ით და დეკორატიული ფითხით „მიუნჰენით“ ლესვითი სამუშაოები 1150 კვ.მ

Download Project Overview