საცხოვრებელი სახლი

შესრულებული სამუშაოს ჩამონათვალი

  • სავხოვრებელი სახლის რკინა ბეტონის კარკასის მშენებლობა 220 კვ.მ

Download Project Overview