საცხოვრებელი სახლი

შესრულებული სამუშაოს ჩამონათვალი

  • ელექტროობის წერტილების სამონტაჟო სამუშაოები
  • გაჯით ლესვითი სამუშაოები

Download Project Overview