საცხოვრებელი ბინა

შესრულებული სამუშაოს ჩამონათვალი

  • ელქტროობა, გათბობა, ვინტილაცია, კანალიზაცია, სანტექნიკა
  • კაფელ-მეტლახის სამუშაოები
  • თაბაშირ-მუყაოს სამუშაოები
  • სამღებრო სამუშაოები
  • MDF კარების წარმოება / მონტაჟი
  • დეკორატიული სამღებრო სამუშაოები „არმარენო“

Download Project Overview