საცხოვრებელი სახლი, სოფ.დიღომი, ვაჟა-ფშაველას ქ. #28