საცხოვრებელი სახლი, სოფელი დიღომი, სურგულაძის ქ. #29