საცხოვრებელი ბინა, 57კვ.მ, ბარნოვის ქ. #84, ბინა 13