საცხოვრებელი ბინა, 160კვ.მ, მცხეთის ქ. II გასასვლელი #13