საცხოვრებელი ბინა, 130კვ.მ, ვ.ბარნოვის ქ. #84, ბინა 13