კვების ობიექტების ქსელი Rosto’s, ალ. ყაზბეგის გამზ. #2