ბიზნეს ცენტრი ვაკე პლაზა, 9-ე სართული, ი. ჭავჭავაძის გამზ. #72ა