ბიზნეს ცენტრი ვაკე პლაზა, 3-ე სართული, ი.ჭავჭავაძის გამზ. #72ა