ბიზნეს ცენტრი ვაკე პლაზა, პირველი სართული, იშბანკი